Vilkår og betingelser
for afhentning af brugt inventar

 1. Ved at acceptere vores handelsbetingelser giver sælger Orbitu ApS ret til frit at disponere over de indmeldte genstande med henblik på videresalg på sælgers vegne.
 2. Retten til fri disponering kan til hver en tid trækkes tilbage af sælger under forudsætning af, at genstanden stadig er i Orbitu ApS’ varetægt på tidspunkt for erklæring. Hvis ikke frafalder retten. 
 3. I øjeblikket tager Orbitu ApS vi kun imod afhentninger fra kunder i Danmark indenfor postnummer 1000-2999 (Storkøbenhavn). Alle andre kunder forbeholder vi os retten til at afvise. 
 4. Orbitu ApS forpligter sig kun til at acceptere afhentninger indenfor produktkategorierne: møbler, hvidevarer og elektronik.
 5. Orbitu ApS forbeholder retten til ikke at tage imod varer, hvis vi vurderer, at der er en risiko for at det er en kopivare. Orbitu ApS har mulighed for uden varsel, at ophæve en aftale imens varen er i vores varetægt, hvis der er mistanke om, at varen er en kopivare – kunden har selv ansvar for at afhente varen på Orbitu ApS’ lager, hvis kunden ønsker varen retur. 
 6. Orbitu ApS modtager ikke produkter, der er ufuldstændige, ødelagte eller ikke er funktionelle – ligesom der heller ikke afhentes møbler, der ikke er i en flytbar tilstand. Det er derfor kundens ansvar at klargøre produktet til afhentning. Orbitu ApS har til enhver tid ret til at afvise produktet. 
 7. Alle afhentninger er fra kantsten og Orbitu ApS medbringer kun én chauffør, hvilket betyder, at det er afgørende at kunden selv at behjælpelig eller stiller bærende kræfter til rådighed ved pålæsningen af bilen. 
 8. Orbitu ApS prissætter alle varer, og kunden har ikke direkte indflydelse på prissætningen. Orbitu ApS er ligeledes berettiget til at give mindre afslag i salgsprisen uden forudgående aftale med sælger.
 9. Orbitu ApS forpligter sig til at tilbagebetale 25 % af genstandens endelige salgspris excl. moms til sælger i DKK. 
 10. Beløbet overføres på førstkommende bankdag 14 dage efter salgsdato. Orbitu ApS har pligt til at orientere sælger om ændringer i genstandens status herunder skader, salg og donering.
 11. Modtager Orbitu ApS et produkt med skjulte fejl, som kunden ikke har oplyst om, har Orbitu ApS ret til at opkræve kunden et gebyr på 500,- som betaling for den tid Orbitu ApS har brugt på at afhente produktet samt skal bruge på at bortskaffe det. I tilfælde af salg af flere produkter vil gebyret blive fratrukket tilbagebetalingen for de øvrige produkter.
 12. Ønsker sælger at få genstande retur og afbryde salgsprocessen, er egen afhentning fra Orbitu ApS’ varehus påkrævet. Alternativt kan Orbitu ApS tilbyde tilbagelevering mod et gebyr.
 13. Orbitu ApS frasiger sig ethvert ansvar i forbindelse med værdiforringende skader påført på genstande i Orbitu ApS’ varetægt. Risikoen er sælgers, og denne har derfor ikke ret til økonomisk kompensation i tilfælde af skader på genstanden.
 14. De indmeldte genstande garanteres en salgsperiode på minimum 30 dage fra afhentningsdato. Efter 30 dage kan Orbitu ApS frit vælge om genstanden skal have forlænget sin salgsperiode, doneres gratis til velgørende eller afleveres på en genbrugsstation.
 15. Orbitu ApS gør brug af brugtmomsordningen, dvs. der bliver betalt 25 % moms af salgsprisen minus kundens andel. 
 16. Ønsker sælger at klage, skal klagen overbringes pr. mail på kontakt@orbitu.dk. Eventuelle sager behandles efter dansk lovgivning og kan indbringes for Byretten i København.
 17. Sælger vil ligeledes blive bedt om at underskrive disse vilkår ved afhentning af møblerne.